خلاصه سوابق آموزشی و تحصیلی علمی و پژوهشی فرهنگی و هنری اجرایی و شغلی دکتر سید محمد مهدی میرزاامینی

 • 1365

  تولد

  3 امرداد 1365 صبح روز جمعه

 • 1372

  دبستان

  قم – دبستان ملا هادی سبزواری

  1372

 • 1382

  دیپلم

  قم – ریاضی فیزیک – دبیرستان حکیم نظامی

 • 1383

  پیش دانشگاهی

  قم – رشته هنر – هنرستان ابن سینا

  1383

 • 1385

  خدمت سربازی

  کرمانشاه – قم

 • 1386

  پایان خدمت سربازی

  18 آذر 1396 پایان خدمت

  1386

 • 1387

  ورود به دانشگاه

  تبریز – رشته فرش گرایش طراحی

 • 1391

  کارشناسی ارشد

  کاشان – رشته فرش گرایش اقتصاد و مدیریت

  1391

 • 1392

  طره

  شروع همکاری با مجله طره

 • 1393

  مرکز ملی فرش

  شروع همکاری با مرکز ملی فرش ایران

  1393

 • 1393

  دکتری

  اصفهان – رشته پژوهش هنر

 • 1394

  پژوهش

  شیراز

  1394

 • 1397

  دانش آموختگی

  27 آبان ماه 1397 پایان تحصیل و اخذ مدرک دکتری
  دانشگاه هنر اصفهان – رشته پژوهش هنر

 • 1398

  1398

 • 1399

  شرکت فرش ایران

  تهران – مدیر دفتر طرح و رنگ

 • 1400

  دانشگاه کاشان

  کاشان – عضو هیئت علمی گروه فرش

  1400

 • 1400

  شرکت فرش ایران

  مدیر دیجیتال مارکتینگ

 • 1401

  شرکت فرش ایران

  معاون طرح و برنامه

  1401

 • 1402

  شرکت فرش ایران

  معاون بازرگانی