سید محمد مهدی میرزاامینی

هرچه میخواهد دل تنگت بگو

بدون نام و نشانی نظرتو راحت بنویس. سعی میکنم این نکات را برای ادامه کارم عملی کنم و بتوانم بهتر از گذشته باشم. پس لطفا راحت و بدون تعارف بنویس تا بهتر نواقص کارم را بشناسم. پیشاپیش از این که در این نظرسنجی شرکت و وقت صرف میکنید از همه شما دوستان ممنونم
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .